Omietka Lešenie Zateplenie Fasáda Poter Komplet
Kontakty 
Objednávateľ
Kontaktná osoba
Adresa
Miesto
Telefón
E-mail
Predpokladaná termín realizácie
 

Lešenie 
Predpokladaná výmeram2
 
Predpokladaná doba prenájmudni;