Fasáda

Povrchové úpravy - Fasáda

Vlastnosti jednotlivých druhov fasádnych povrchových úprav sú determinované v prvom rade ich zložením. Skladajú sa z rôznych zložiek, ktoré plnia v materiáli rôzne funkcie:
- Spojivá majú rozhodujúci vplyv na celkové vlastnosti exteriérovej omietky alebo náteru
- Ostatné zložky - pigmenty, plnivá, rôzne aditíva a rozpúšťadlá

Výber povrchovej úpravy

V zásade ponúkame na výber medzi:

hladkou fasádou s povrchovou úpravou fasádnym náterom,

fasádou so štruktúrou - hladená, škrabaná, ryhovaná

Druhým kritériom je výber povrchovej úpravy, ktorá svojimi vlastnosťami a zložením bude vhodne spolupôsobiť s podkladom a zároveň bude schopná odolávať všetkým jestvujúcim vonkajším vplyvom (slnko, dážď, výfukové plyny, prach, kyslé dažde, machy, riasy atď.). Tieto vlastnosti povrchovej úpravy ovplyvňuje najmä použité spojivo. Podľa spojiva rozdeľujeme povrchové úpravy na

akrylátové - vodoodpudivé materiály na báze akrylátovej disperzie, určené na konečnú povrchovú úpravu novostavieb.
+ veľmi dobrá priľnavosť

silikátové - minerálne výrobky na báze vodného skla, vysoko paropriepustné, určené na konečnú povrchovú úpravu tak novostavieb ako aj starých a historických budov
+ vhodné pre vonkajšie aj vnútorné použitie
+ vysoko paropriepustné, vhodné aj ako povrchová úprava sanačných systémov, kontaktných zatepľovacích systémoch

silikónové - vodoodpudivé, paropriepustné materiály na báze silikónových živíc určené na konečnú povrchovú úpravu tak novostavieb ako aj historických a starých objektov.
+ nízka náchylnosť na zašpinenie
+ vysoká krycia schopnosť a dobrá priľnavosť

minerálne - materiály s hydraulickým spojivom určené na konečnú povrchovú úpravu minerálnych jadrových omietok v exteriéri i v interiéri
+ minerálne, vysoko paropriepustné materiály,
+ vhodná aj ako povrchová úprava kontaktných zatepľovacích systémoch

Fasádna omietka

Klasicky sa na úpravu fasád používa vápennocementová omietka minimálnej hrúbky 20 mm, povrchovo upravená tenkou vrstvou ušľachtilej omietky.

Farebná úprava fasády

Farebná úprava fasády sa realizuje pomocou ušľachtilých farebných tenkovrstvových omietok, alebo povrchovou farbou.

Foto Galéria     Vyžiadajte si bezplatnú cenovú ponuku
;
;