Vnútorné Omietky

Podľa použitých spojív vnútorné omietky rozoznávame:

Vápenné omietky používajú sa ako jednovrstvové hrubé, alebo dvojvrstvové hladké omietky (s prídavkom jemného piesku),

štukové omietky na báze vápna sa aplikuje ako dvojvrstvová omietka, ja najbežnejšie používanou alternatívou v interiéri,

sádrové omietky veľmi jemné omietky s mimoriadne hladkým povrchom. Používa sa aj ako prísada do štukovej omietky, alebo ako horná (sádrová) vrstva aplikovaná na jadrovú vápenno-cementovú omietku,

cementové omietky alebo omietky s prímesou cementu sa používajú v interiéroch so zvýšenou vlhkosťou

stierková omietka, stierková plastová omietka sa používa ako konečná povrchová úprava omietkových povrchov, nanáša sa v jednej, alebo dvoch vrstvách hrúbky niekoľko milimetrov a dokonale sa vyhladí. Plastové omietky sú pružné a pri schnutí nemajú takmer žiadne objemové zmeny

Foto Galéria     Vyžiadajte si bezplatnú cenovú ponuku

Vnútorné omietky musia zabezpečiť požiadavky na ochranu proti :

  • - mechanickému poškodeniu
  • - vlhkosti
  • - plesniam
  • - musia zabezpečiť požadovanú farebnosť
  • - estetickú štruktúru
  • - akustickú pohodu v interiéri
  • V niektorých prípadoch musia byť umývateľné a mať dobré tepelno-izolačné parametre.
;
;